Działania niepożądane

Zgłoś działanie niepożądane leku, dla którego podmiotem odpowiedzialnym jest firma z grupy Alvogen (informacja o podmiocie odpowiedzialnym znajduje się na opakowaniu leku lub w ulotce informacyjnej dla pacjenta).

Jeżeli jesteś pacjentem lub opiekunem pacjenta, u którego po zastosowaniu któregoś z leków Alvogen wystąpiły działania niepożądane lub jesteś lekarzem/farmaceutą/pracownikiem służby zdrowia i chciałbyś zgłosić działanie niepożądane, które wystąpiło u Twojego pacjenta podczas stosowania leku Alvogen, prosimy o przesłanie stosownej informacji:

  • Wejdź w zakładkę „Kontakt” na stronie alvogen.com.pl. Wyślij wiadomość. Podaj swój numer telefonu lub adres e-mail, aby pracownik Alvogen mógł się z Tobą skontaktować w razie pytań.
  • Działanie niepożądane można także przesłać do biura Alvogen pocztą na adres: Alvogen Pharma Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa. Aby zapewnić poufność danych wysyłanych drogą listowną, umieść zgłoszenie do osobnej, zaklejonej koperty, z adnotacją „Działanie niepożądane”.

Podstawowe informacje, jakie należy zgłosić:

  1. Dane kontaktowe osoby zgłaszającej (Uwaga! Prosimy o nieudostępnianie danych osobowych z wyjątkiem osób zobowiązanych do zgłaszania niepożądanych działań produktów leczniczych, tj. [lekarzy, lekarzy dentystów i farmaceutów, pielęgniarek i położnych] na podstawie przepisów Ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 ze zm.)]. Prosimy o udostępnienie numeru telefonu lub adresu e-mail w razie ewentualnej potrzeby kontaktu ze strony Alvogen).
  2. Dane pacjenta (Uwaga! Prosimy o nieudostępnianie danych osobowych takich jak imię i nazwisko, PESEL, NIP). Można udostępnić informację o wieku, płci, masie ciała, innych lekach stosowanych przez pacjenta).
  3. Lek podejrzewany o spowodowanie działania niepożądanego (nazwa, dawka dobowa, schemat dawkowania, kiedy rozpoczęto i ew. zakończono stosowanie leku).
  4. Opis działania niepożądanego.

Więcej na temat działań niepożądanych dowiesz się na stronie Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google
Spotify
Consent to display content from Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from Sound